Klachtenregeling

Interne klachtenregeling

 

Als u het ergens niet mee eens bent, verzoek ik u uw klacht schriftelijk te melden. Dit kan door een brief te sturen of een e-mail naar karin@leegjerugzak.nl

Na ontvangst van uw klacht, krijgt u bericht wanneer ik hier op terugkom. Dat kan een uitnodiging zijn voor een gesprek. Dit gesprek zal binnen 2 weken na ontvangst van de klacht plaatsvinden.
Tijdens dit gesprek kunt u iemand meenemen, als u dat wilt. In het gesprek kunt u verder toelichten wat de reden is van de klacht.
Ik zal ook mijn kant van de zaak toelichten.
Hierna gaan we overleggen hoe we de ontstane situatie kunnen oplossen. De uitkomst van het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Hiervan ontvangt u een afschrift.

Als er geen oplossing wordt gevonden tijdens dit gesprek, kunnen we een vervolgafspraak maken om verder te praten.